Over De Stuw

Jaarverslagen, ANBI en WNT

De Stuw is een stichting met een maatschappelijke doelstelling. Voor de uitvoering ontvangen wij subsidies. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de middelen die de samenleving ons beschikbaar stelt. Dat laten we ook zien door de publicatie van onze jaarverslagen en door te voldoen aan de ANBI- en WNT-bepalingen.

Hieronder en in de onderaan deze pagina opgenomen jaarverslagen zijn deze gegevens beschikbaar.

De Stuw heeft een ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI kunnen gebruik maken van giftenaftrek. Per 1 januari 2014 zijn wij verplicht hiervoor een aantal gegevens te vermelden. Vanaf 2020 is hiervoor een standaard ANBI-formulier. Zie daarvoor hieronder onder het kopje 'documenten'.

Volledige naam: Stichting De Stuw
RSIN / fiscaalnummer: 8030.13.693
KvK nummer: 41 025 055

Contactgegevens:
Postadres:
Postbus 154, 7770 AD, Hardenberg
Hoofdkantoor:
De Stuwdijk 4, 7772 AW, Hardenberg
telefoon: 0523 267478
fax: 0523 262224
email: info@destuw.nl
website: www.destuw.nl
IBAN: NL52 RABO 0312 9620 53

Doelstelling
De Stuw is een organisatie voor maatschappelijke ondersteuning die bevordert dat mensen de regie over hun bestaan in eigen sociale omgeving in handen nemen en houden.

Een verslag van de uitgevoerde activiteiten
In ons jaarverslag kunt u lezen over de activiteiten in 2022. Hierin staat ook de financiële gegevens in hoofdlijnen. Zie het ANBI Standaard formulier voor de ANBI-informatie.
Voor meer financiële gegevens zie ons financieel jaarverslag 2021 (inclusief WNT)

Gegevens bestuur en toezicht
De organisatie kent een klein managementteam onder leiding van de directeur/bestuurder. De directie legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht bestaat uit 8 onafhankelijke leden met een zeer diverse maatschappelijke achtergrond.

Het beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van De Stuw is gebaseerd op de afspraken in het kader van 'good governance' en het beloningsbeleid zoals die gelden binnen de branche Maatschappelijk Ondernemen.

Het beloningsbeleid van De Stuw is conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen salaris maar wel een vergoeding (vacatiegeld) voor hun toezichthoudende werkzaamheden.

Documenten

2022

jaarverslag

2021
jaarverslag
financieel jaarverslag 2021( inclusief WNT)

2020
jaarverslag
financieel jaarverslag 2020( inclusief WNT)

2019
jaarverslag 2019
financieel jaarverslag 2019( inclusief WNT)

2018
jaarverslag 2018
financieel jaarverslag 2019( inclusief WNT)

2017
jaarverslag 2017
financieel jaarverslag 2017( inclusief WNT)

2016
jaarverslag 2016
financieel jaarverslag 2016( inclusief WNT)

2015
jaarverslag 2015
financieel jaarverslag 2015( inclusief WNT)