Over De Stuw

Kennisbank Vechtdal B(l)oeit

Je hebt een goed idee, maar je weet niet hoe je het daadwerkelijk kunt vormgeven. Meld je dan aan bij de Kennisbank, waarna je met één of meer experts in gesprek gaat over mogelijke vervolgstappen. Jij blijft eigenaar van je idee, je gaat er zelf mee aan de slag en met extra informatie en handige adviezen.

Naam: Ans Naber, NAC De Koppel
Kennisgebied: Projectmanagement, fondsenwerving, PR/communicatie, groot netwerk in groen werkveld.

Naam: Eric Linde, kandidaat-notaris bij Linde Notarissen Dedemsvaart
Kennisgebied: Marketing, Projectontwikkeling, fondsenwerving, rapportage, overheidsregelingen, sociale netwerken, natuur/groen/techniek.

Naam: Barend Rooseboom, o.a. vrijwilliger bij Gashouder
Kennisgebied: Advies bij opzetten vrijwilligersorganisatie, marketing, fondsenwerving, meedenken op cultureel en cultuurhistorisch gebied.

Naam: Hillie Waning-Vos
Kennisgebied: Ecologische kwesties en vragen waarbij natuur een rol speel. Ervaringsdeskundig op gebied van diodiversiteit vergroten; mensen versus groen.

Naam: Eberhard Dijkhuis, eigenaar Dijkhuis Bouwteam
Kennisgebied: Duurzaamheid en "anders" bouwen, advies over duurzaam ondernemen, presentaties geven aan grote groepen en rondleiding Hibertad.

Naam: Henk Hamhuis, eigenaar Hamhuis architecten
Kennisgebied: advies geven op gebied van bouwprocessen in al haar facetten, meedenken over ontwerp van grote en kleine projecten/objecten.

Naam: Nanny Schutte, Eigenaar en tekstschrijver Keihart
Kennisgebied: Onderwijsvernieuwing en duurzaamheideducatie, inzetten van groot netwerk.

Naam: René Hemme, eigenaar Hemme Onderhoudsadvies en Xylo Handelsonderneming
Kennisgebied: Duurzame opwekking met houtpellets, terugdringing energieverbruik, problemen in installaties onderzoeken en adviseren.

Naam: Loes Dijkhuis-Alferink
Kennisgebied: Conceptontwikkeling in oriëntatiefase duurzame ideeën, Hibertad inzetten bij duurzaamheid en verdienmodellen.

Naam: Alfred Gossen, Ondernemersadviseur MKB Countus
Kennisgebied:

Naam: Sake Christiaan Stelpstra, mede-eigenaar Inter Maction, raadslid Christen Unie
Kennisgebied: Training & Coaching, Onderzoek & Research, advies bij resultaatgerichte oplossingen.

Naam: De Stuw Welzijn Hardenberg
Kennisgebied: Idee-ontwikkeling, strategie en motivatie. Hoe breng je een idee in de praktijk? Welke stappen zijn er te nemen? Hoe vind je partners?

Naam: Henk Hamhuis, eigenaar Hamhuis Architecten
Kennisgebied: Advies geven op gebied van bouwprocessen in al haar facetten en meedenken over ontwerp van grote en kleine projecten/objecten.