Over De Stuw

Cliënten- en Vrijwilligersraad

De cliënten- en vrijwilligersraad (C&V-raad) van De Stuw bestaat uit vijf leden, allen woonachtig in de gemeente Hardenberg. Zij fungeren als de voelsprieten van De Stuw binnen de samenleving van de gemeente Hardenberg en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder van De Stuw.

De C&V-raad vergadert zes maal per jaar. Tijdens die bijeenkomsten worden de signalen uit de samenleving - die betrekking hebben op het werk van De Stuw - besproken. Daarnaast krijgt de C&V-raad nieuwe plannen onder ogen en bekijkt deze door de bril van de cliënt en vrijwilliger. Doel van de C&V-raad is om De Stuw nog klantvriendelijker maken.

Heb je zelf ideeën of tips voor verandering of verbetering? We horen het graag! Ook als iets heel erg goed loopt willen we het graag weten. Waarom? Mensen die goed in hun vel zitten, doen minder snel een beroep op de hulpverlening. En dat is winst voor de hele samenleving.

Dus wil je ons wat vertellen? Stuur dan een email naar cenvr@destuw.nl