Over De Stuw

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Stuw heeft een meldcode voor haar medewerkers waarin is geregeld wat te doen als er (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling is.

Per 1 juli 2013 is deze meldcode verplicht voor gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (welzijn) en justitie.

De meldcode ondersteunt de medewerkers bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

In Nederland heeft 40% van de bevolking ooit te maken gehad met huiselijk geweld. Jaarlijks zijn ruim 200.000 mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld. In 58% van de gevallen van huiselijk geweld is er sprake van een gezinsverband, waarbij vooral jonge kinderen getuige zijn van geweld. Ruim 100.000 kinderen per jaar worden in Nederland mishandeld.

Er zijn verschillende vormen van huiselijk geweld:

  • (Ex-)partnergeweld
  • Ouderenmishandeling
  • Oudermishandeling
  • Kindermishandeling
  • Eergerelateerd geweld
  • Vrouwelijke genitale verminking
  • Seksueel geweld

In de wet meldcode is een meldrecht voor huiselijk geweld opgenomen. Dit recht bestond al langer voor kindermishandeling. Een meldrecht houdt in dat professionals met een beroepsgeheim (vermoedens van) huiselijk geweld mogen melden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Steunpunt Huiselijk Geweld. Ook zonder toestemming van de betrokkenen.

U kunt ook zelf terecht bij het AMK en SHG voor adviezen op basis van anonieme gegevens, ook als u niet zeker weet of er daadwerkelijk sprake is signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.  U kunt op de websites meer informatie vinden.

Steunpunt Huiselijk Geweld: voor advies over en melden van alle vormen van huiselijk geweld

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling: voor advies over en melden van kindermishandeling