Over De Stuw

Partners

De Stuw is een betrokken partner in de gemeente Hardenberg, daarom ondersteunen we een aantal organisaties of zijn we hier onderdeel van.

Platform Inclusief gemeente Hardenberg
Het Platform Inclusief gemeente Hardenberg maakt zich als belangenbehartiger voor inwoners met een beperking hard voor een inclusieve samenleving, dat wil zeggen dat mensen met een beperking zo optimaal mogelijk deel moeten kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. Heb je een melding over de toegankelijkheid in jouw dorp of stad of wil je je inzetten als vrijwilliger dan kun je contact opnemen met pgh@destuw.nl. Wil je meer weten over het Platform Inclusief? Kijk dan op www.platforminclusief.nl

Participatieraad Hardenberg
De gemeente Hardenberg heeft sinds 2015 de taak om ondersteuning te bieden aan alle inwoners op het gebied van werk en inkomen, zelfstandig wonen en ondersteuning voor jeugd/jongeren en hun ouders, die dat niet op eigen kracht kunnen. Inwoners van de gemeente dienen betrokken te worden bij het maken van het beleid en hoe dit wordt uitgevoerd. De gemeente wil hiermee de kwaliteit van beleid verbeteren en de zelfstandigheid van inwoners bevorderen. Wil je meer weten over de Participatieraad Hardenberg? Kijk dan op www.participatieraadhardenberg.nl

Hartveilig Hardenberg
De Stichting Hartveilig Hardenberg zorgt in Hardenberg voor een dekkend netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) gekoppeld aan een netwerk van gecertificeerde reanimatie- en AED-hulpverleners. In de gemeente Hardenberg zijn op dit moment ruim 100 AED’s 24/7 beschikbaar. Ook zijn meer dan 1000 gecertificeerde hulpverleners actief beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.hartveilighardenberg.nl.