Uitgelichte projecten

Buurtbemiddeling

Een conflict met de buren? Wij helpen graag!

‘Pfff, wat een lawaai! Hebben de buren alweer een feestje?’ Of: ‘Waarom houdt die buurman zijn tuin niet netjes bij? ‘Wat een stank, hoeveel huisdieren hebben onze buren eigenlijk?’ Als je niet op tijd met elkaar gaat praten dan lopen de spanningen al snel hoog op. Buren worden dan een bron van ergernis. En dan?

Het antwoord kan zijn: Buurtbemiddeling.

Vanaf januari 2023 start De Stuw in de hele gemeente Hardenberg met buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling heeft zich als zeer effectief bewezen en zorgt voor meer veiligheid, leefbaarheid en samenhang in de buurt. Onze buurtbemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers en brengen het gesprek tussen buren weer op gang.

Hoe werkt het? Stel er is een burenconflict. Beide buren staan open voor buurtbemiddeling. Er volgt dan een bezoek aan beide buren door 2 onpartijdige vrijwillige buurtbemiddelaars. Bemiddelaars gaan altijd samen op pad. Er wordt goed en zonder oordeel geluisterd naar beide partijen. Alle informatie is en blijft vertrouwelijk. Nadat beide partijen zijn bezocht volgt er een bemiddelingsgesprek. Bij voorkeur op een neutrale locatie zoals een buurthuis, MFC of een andere locatie die daar geschikt voor is. Veel van de burenruzies worden op deze manier vreedzaam opgelost. Het mooie is: buurtbemiddeling kost niks!

Inwoners van de gemeente Hardenberg kunnen rechtstreek een aanvraag voor buurtbemiddeling doen. Maar ook verwijzers zoals een wijkagent, woonconsulent, Samen Doen of andere maatschappelijke organisaties kunnen bij ons een aanvraag tot buurtbemiddeling doen.

De Stuw volgt de richtlijnen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Wij maken gebruik van de expertise van het CCV en onze vrijwilligers worden opgeleid door een CCV erkend trainingsbureau.

Wil je meer weten over buurtbemiddeling? Neem gerust contact met ons op.
Dit kan via de mail: buurtbemiddeling@destuw.nl of per telefoon: 0523-267478