Uitgelichte projecten

Informatie voor verwijzers

(Klik hier om de tekst in PDF te openen)

De Buurtconciërge is een vertrouwd gezicht in de buurt of wijk. Iemand die de tijd neemt voor een praatje of een klein klusje, of door kan verwijzen naar degene de inwoner verder kan helpen.

Met de pilot Buur&Zo Hardenberg ondersteunen we inwoners bij het langer zelfstandig en gezond thuis blijven wonen. Door het inzetten van de Buurtconciërge voorkomen we dat mensen met vragen of problemen blijven zitten, die zich tot complexere vragen of problemen kunnen ontwikkelen en daardoor kostbaarder zijn en moeilijker en/of lastiger op te lossen.

Wat is de Buurtconciërge?

De Buurtconciërge is een laagdrempelige schakel tussen zorg, welzijn en het MKB. De Buurtconciërge is een toegankelijk persoon die meedenkt met de vragen die leven. Een Buurtconciërge is een vertrouwd gezicht in de buurt, die bijvoorbeeld medicijnen, maaltijden of boodschappen thuis kan bezorgen én een luisterend oor biedt. Het bezorgen van pakketjes gebeurt met een achterliggend doel, het is een middel om contact te leggen.

Wat doet een Buurtconciërge?

De Buurtconciërge heeft tijd voor een praatje of een klein klusje, zoals een lamp verwisselen. Ook motiveren en activeren zij de inwoner om de deur uit te gaan naar bijvoorbeeld een activiteit in de wijk. De Buurtconciërge kan meedenken met een hulpvraag. Dit kunnen heel uiteenlopende vragen zijn; van het opzeggen van een abonnement, tot moeite met financieel rondkomen, van aanpassingen in huis voor mobiliteit, tot eenzaamheid tegengaan. Wanneer een antwoord niet meteen gegeven kan worden verwijzen we door naar bijvoorbeeld het Infohuis of geven we informatie over mogelijk passende voorzieningen in de buurt. Wanneer de inwoner het wenselijk vindt schakelen we professionele hulp in. Maar misschien is het bezorgen van medicijnen, het praatje en een luisterend oor al voldoende.

Terwijl we bij de inwoner binnen zijn…

werpen we een blik op de woning, de inrichting en de tuin. We maken op basis van de informatie die we op deze manier krijgen een inschatting; Redt iemand zich nog? Kan iemand de tuin nog onderhouden? Kunnen valincidenten voorkomen worden door (kleine) aanpassingen? Ligt er een klein klusje, dan kunnen we ter plekke helpen of evt. anderen inschakelen zoals de buren, een klussendienst of dergelijke.

Wat doen we niet?

We gaan niet structureel op huisbezoek; we zijn geen vervangende mantelzorg; geen taxi; dienen geen medicijnen toe; we zijn geen hulp- of zorgverlener.

Wat doen we wel?

We bieden leun- en steuncontact. Door het bezorgen van een pakketje, maken we de ene keer een kort praatje aan de deur, en de andere keer komen we even binnen om een luisterend oor te bieden en een kopje koffie mee te drinken. Mensen motiveren om bijvoorbeeld naar activiteiten of buurtkamer te gaan, om ze actief te betrekken in de samenleving. Als het lastig gaat, kijken we samen welke mogelijkheden er zijn om het mogelijk te maken. Willen mensen niet (meer) actief in de samenleving staan, omdat ze tevreden zijn met hoe het nu is, dan kunnen we toch een oogje in het zeil houden door een kort bezoek af te leggen.

Wanneer we zorgen signaleren?

Wanneer de inwoner een structurele vraag heeft, die meer vraagt dan een kort praatje, of wanneer er (meer) zorg nodig is in de situatie, dan bespreekt de Buurtconciërge deze signalen met de inwoner. Alleen met diens toestemming kan de Buurtconciërge contact opnemen met zorg- of hulpverleners met de vraag mee te kijken naar wat de situatie nodig heeft.

De Buurtconciërge biedt maatwerk

Wat de taken van de Buurtconciërge kunnen zijn is afhankelijk van de omgeving. Wat de omgeving vraagt en aanbiedt speelt hierin een belangrijke rol. Daarom is de functie van de Buurtconciërge maatwerk. De Buurtconciërge is bedoeld als een laagdrempelige verbindende factor. Van mens tot zorg/ meedoen, en van meedoen/ zorg naar mens. Door samen te werken met een diversiteit aan partners is de Buurtconciërge een functionele toegevoegde waarde in de Hardenbergse samenleving.

Wie kan een Buurtconciërge inschakelen?

De inwoners zelf, familie, buren, huisarts, kortom iedereen die vragen heeft, zich zorgen maakt, of iemand nodig heeft.

Waar vind je de Buurtconciërge?

De Buurtconciërge zal veel op pad zijn, en is dus niet vast op 1 plek te vinden. De Buurtconciërge zal regelmatig aanschuiven bij verschillende ontmoetingsplekken. De Buurtconciërges hebben ook werkplekken boven in het Gezondheidsspectrum Slagharen en bij De Stuw in Hardenberg.

Hoe kan je de Buurtconciërge bereiken?

Via telefoon of door een e-mail of WhatsApp te sturen. Maar de Buurtconciërge kan natuurlijk ook op straat aangesproken worden.

Wat kost het?

De hulp van de Buurtconciërge is gratis.