Over De Stuw

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht draagt zorg voor het toezicht op de organisatie. De Stichting volgt de door Sociaal Werk Nederland vastgestelde Governancecode. 

De Raad van Toezicht bestaat uit: 

  • Marjo de Greef (voorzitter)
  • Renée Beukers (secretaris en contactpersoon voor de OR)
  • Piet Kant
  • Elise Pietersen (contactpersoon voor de cliëntenraad)
  • Henriët Vasse
  • Wijnand Lodder