Over De Stuw

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht draagt zorg voor het toezicht op de organisatie. De Stichting volgt de door Sociaal Werk Nederland vastgestelde Governancecode.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Wijnand Lodder (voorzitter)
  • Henriët Vasse (secretaris)
  • Jaap Rieks
  • Klaas Bakker
  • Cees Uri