Nieuws

waardering vrijwilligers

Dat vrijwilligers de smeerolie van onze samenleving vormen, is alom bekend.

Bijna elke club of vereniging bestaat bij de gratie van vrijwilligers. Ook in Hardenberg zijn veel vrijwilligers actief. Al deze vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Als gemeente waarderen we het vele en diverse werk en betrokkenheid van “onze” vrijwilligers en daarom wil de gemeente deze waardering ook dit jaar graag expliciet laten blijken.

Omdat we binnen de gemeente Hardenberg met zeer veel vrijwilligers te maken hebben is er besloten een selectie te maken uit deze grote groep. De keuze is gemaakt om de vrijwilligers die in dit jaar 12 ½, 25 of 40 jaar vrijwilligerswerk doen, in het zonnetje te zetten.

Indien u binnen uw organisatie/vereniging vrijwilligers heeft die al zolang vrijwilligerswerk doen zou ik u willen vragen deze aan te melden via bijgevoegd formulier. Graag 1 formulier per vrijwilliger gebruiken. Een formulier kunt u downloaden via www.hardenberg.nl onder kop zorg&welzijn en dan vrijwilligerswerk.Waar u de formulieren kunt inleveren staat onderaan dit bericht.

De vrijwilliger hoeft deze 12 ½, 25 en 40 jaar niet alleen bij uw organisatie/vereniging te hebben uitgevoerd. Indien hij/zij bijvoorbeeld 5 jaar geleden bij uw organisatie is gekomen, maar daarvoor vrijwilligerswerk deed bij een andere organisatie, kunt u ook deze vrijwilliger aanmelden. De 12 ½, 25 en 40 jaar moet wel een (grotendeels) aaneengesloten periode zijn.

Samengevat zijn de criteria:

  • de vrijwilliger doet 12 ½, 25 of 40 jaar vrijwilligerswerk. Dit hoeft niet alleen binnen uw organisatie te zijn geweest, maar het moet wel een (grotendeels) aaneengesloten periode zijn;
  • het vrijwilligerswerk mag geen politiek karakter hebben;
  • het aanmelden moet gedaan worden door het bestuur van de vrijwilligersorganisatie of door de vrijwilligerscoördinator van een professionele instelling;
  • de vrijwilligersactiviteiten moeten plaatsvinden in de gemeente Hardenberg.

De formulieren kunt u tot uiterlijk 1 oktober 2020 terugsturen naar: sandra.westra@hardenberg.