Nieuws

Positieve gezondheid

Wij helpen inwoners om in beweging te komen, hun talenten te ontdekken, te onderzoeken wat ze voor een ander kunnen betekenen en wat zij bij kunnen bijdragen in hun buurt. Mensen bewegen tot meedoen, dat is de kern van wat De Stuw als welzijnsorganisatie nastreeft.

In positieve gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Daarom worden inwoners gevraagd wat zij zélf het liefst willen veranderen. In hun eigen leven, dat van een ander of in de omgeving.

We willen inwoners meer in contact brengen met hun kracht in plaats van ze aan te spreken op wat ze niet kunnen. We leggen de aandacht op betekenisvol leven, in plaats van alleen op de gezondheid en laten hierbij de regie bij inwoners zelf en helpen ze om hun eigen beslissingen te nemen.

Onderstaand filmpje is tot stand gekomen in samenwerking met Rgiodeal Zuid-Oost Drenthe.

Hierbij de link naar het filmpje over positieve gezondheid.

https://vimeo.com/envp/download/585850610/8072973a94