Nieuws

Mantelzorgers aan het woord

Mantelzorgers aan het woord
Bent u mantelzorger? Dan zijn wij op zoek naar u! Wij willen graag met u in gesprek over de ondersteuning die u nodig heeft om de zorg voor uw naaste vol te kunnen houden. Daarvoor organiseert het mantelzorgnetwerk in de gemeente Hardenberg vier bijeenkomsten en wel op:

  • Donderdag 15 november in de Baron in Dedemsvaart
  • Maandag 19 november in het Boomstamrestaurant in Hardenberg
  • Woensdag 21 november in Dorpshuis De Krim
  • Maandag 26 november in Veur Mekaar in Bergentheim.

De bijeenkomsten starten om 19.30 uur.

Tijdens deze bijeenkomsten kunt u als mantelzorger uw verhaal vertellen. Vanuit uw kennis en ervaring kunt u aangeven wat u nodig heeft om uw mantelzorgrol uit te oefenen. Op welke onderdelen u ondersteund zou willen worden en hoe die ondersteuning er dan uit zou moeten zien. In onze participatiesamenleving wordt een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers. De druk op u als mantelzorger neemt daardoor toe met het risico van overbelasting. Overbelasting willen we voorkomen. Op basis van uw inbreng wil het mantelzorgnetwerk, in samenwerking met u als mantelzorger, de ondersteuning ontwikkelen die nodig is. Daarom zullen tijdens de bijeenkomsten professionals van verschillende organisaties ook aanwezig zijn om naar u te luisteren.

Deze vier bijeenkomsten met mantelzorgers en het netwerk vloeien voort uit het beleid dat eind 2017 door de gemeente Hardenberg is vastgesteld met betrekking tot mantelzorgondersteuning. Op basis van het Mezzo-onderzoek onder mantelzorgers werden in de notitie ‘Mantelzorg doe je samen!’ een vijftal ambities benoemd voor 2018-2019. In de bijeenkomsten willen we samen met mantelzorgers invulling geven aan deze ambities. In overleg met hen bepalen we de agenda voor het komende jaar.

Mantelzorgers die één van deze avonden bij willen wonen, kunnen zich aanmelden via mantelzorghardenberg@gmail.com of telefonisch bij Willemien Tuin 06-12029783.