Nieuws

Leden voor de clientenraad De Stuw

Wat is de cliëntenraad?
De cliëntenraad van De Stuw bestaat uit leden, allen woonachtig in de gemeente. Ze fungeren als de voelsprieten van De Stuw binnen de samenleving van de gemeente Hardenberg en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder van De Stuw.

De cliëntenraad vergadert acht keer per jaar. Tijdens die bijeenkomsten worden de signalen uit de samenleving - die betrekking hebben op het werk van De Stuw - besproken. Daarnaast krijgt de cliëntenraad nieuwe plannen onder ogen en bekijkt deze door de bril van de cliënt. Doel van de cliëntenraad is om De Stuw nog klantvriendelijker te maken.

Voor meer informatie over de vacature en profielschets klik hier