Nieuws

Jongerencentrum 'Next Level'

Jongerencentrum “Next Level” geeft boost aan welzijn van jongeren

Een veilige en sfeervolle ontmoetingsplek, voor en door jongeren. Dat wordt beoogd met het in aanbouw zijnde jongerencentrum in Hardenberg, dat de toepasselijke naam Next Level heeft gekregen. Het gebouw aan de Gramsbergerweg wordt momenteel door een groot aantal jongeren, opgeknapt en ingericht, begeleid door de jongerenwerkers van De Stuw. Ze krijgen hierbij hulp van buurtbewoners en andere vrijwilligers.

Twee meiden die zich, samen met andere jongeren, hard hebben gemaakt voor een jongerencentrum in Hardenberg, zijn Doreen Olsman (17) en Manon van Putten (17). Beide nemen deel aan de PR-groep van Next Level. Ze zijn blij met de komst van het jongerencentrum.

Doreen geeft aan wel eens in het centrum te hebben rondgehangen bij gebrek aan een eigen plek om vrienden te ontmoeten. “Ook wel eens met harde muziek en zo, maar als de politie dan regelmatig langskomt en je het risico loopt op een strafblad, dan moet je toch bij jezelf te rade gaan of dat allemaal wel zo leuk is. Ik vond van niet en hoop van harte dat het jongerencentrum aanslaat en dat heel veel jongeren straks lekker samenkomen bij Next Level.”

Manon beaamt dat. “We kunnen er gezellig bij elkaar zitten zonder ruzie en conflicten over harde muziek of dergelijke. Gewoon elkaar opzoeken, samen chillen en leuke dingen doen.”

Jeugd in de lead
Voor het jongerencentrum geopend kan worden, is er nog veel te doen. “De eerste stap is onlangs gezet met verfraaiing van een muur in de vorm van een graffiti-kunstwerk, door een groep jongeren zelf. Deze weken gaan we verder met het schoonmaken en inrichten van de ruimtes,” vertelt jongerenwerker Luke Antonissen van De Stuw. Hij is er met zijn collega’s in geslaagd een groot aantal jongeren en instanties te enthousiasmeren om mee te werken aan de opbouw van het centrum.

Zo is bijvoorbeeld de bouwklas van de Ambelt bereid gevonden om meubels te maken voor het nieuwe centrum. Onder de jongeren zijn verschillende werkgroepen gevormd. Zo richt de PR-groep zich op het promoten van het jongerencentrum en de bijhorende ontwikkelingen. Een activiteitengroep houdt zich bezig met het vormgeven van de aanstaande ontmoetingsmomenten, activiteiten en projecten binnen het jongerencentrum. En voordat dat alles start, moet er eerst worden opgeknapt, schoongemaakt en ingericht. Dit laatste gebeurt in samenwerking met betrokken jongeren, enthousiaste vrijwilligers en ingeschakelde professionele partijen.

Volop ideeën
Het jongerencentrum zal niet alleen een plek voor ontmoeting zijn. De jongeren hebben ook al ideeën om andere initiatieven te realiseren. “Eén van de ideeën is bijvoorbeeld om met een groep jongeren te gaan koken en de maaltijd met inwoners die daar behoefte aan hebben, gezamenlijk te nuttigen,” aldus Antonissen. Hij benadrukt dat het van belang is activiteiten te ontplooien, die jongeren niet voorgeschoteld krijgen, maar door hen zelf bedacht zijn. “Dat is wat werkt,” meent de jongerenwerker. Hij kijkt enorm uit naar de opening van Next Level, die later dit voorjaar zal plaatsvinden. Een datum is nog niet bepaald. Dit is ook afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen, waar iedereen mee te maken heeft. “Door corona is de opening vertraagd, maar we hopen de deuren wel zo snel mogelijk open te kunnen doen. Het is belangrijk voor jongeren om een eigen plek te hebben, anders gaan ze op straat hangen en dan ligt overlast al gauw op de loer.”

De jongeren Doreen en Manon zijn in ieder geval enthousiast. “We kijken er enorm naar uit en zullen ongetwijfeld regelmatig in het jongerencentrum te vinden zijn.”

Weg met de verveling en in plaats daarvan actief meedoen, ofwel “next levelen”. Dat wordt het credo voor de jeugd in het nieuwe jongerencentrum in Hardenberg.