Nieuws

“In de Vreedzame wijk mag iedereen er zijn”

Maar wat is dat dan, een vreedzame wijk? Niet per se een wijk zonder conflicten, wel een buurt waar conflicten op een vredige manier opgelost worden, zodat de leefbaarheid verbeterd wordt. Met die doelstelling voor ogen is in De Krim in het afgelopen jaar het project Vreedzame Wijk gestart.

“Min of meer een verlengstuk van de Vreedzame School, waar basisschool De Bron al jaren met succes mee werkt,” vertelt Emmelie Luiken, teamleider van het jongerenwerk van De Stuw en kartrekker van het project.

Veel verschillende partijen in De Krim, individuele inwoners, maar ook instanties als Samen Doen, de politie en woningbouwvereniging Vechtdal Wonen, hebben zich aan het project verbonden. Onlangs hebben al deze betrokkenen een intentieverklaring ondertekend en gaan zij de komende tijd alles op alles zetten om Vreedzame Wijk De Krim verder vorm te geven.

De 40-jarige Ilona Bruins ziet het als inwoner van De Krim helemaal zitten. Draagvlak creëren en iedereen motiveren om respectvol met elkaar om te gaan en naar elkaar te luisteren. Om het zo uiteindelijk leuk met elkaar te hebben. Belangrijke hoofddoelen van de Vreedzame Wijk. “De Krim heeft heel veel te bieden. Het dorp bulkt van de verenigingen en activiteiten. Soms zie je wat verdeeldheid, maar hoe fijn zou het zijn als we allemaal geleerd hebben om op dezelfde manier met conflictbeheersing om te gaan, dat er met name naar jongeren geluisterd wordt, dat ze weten dat ze gezien en gehoord worden,” meent Ilona. Niet alleen doet zij graag mee aan het project als betrokken ouder, maar ook als afvaardiging namens de plaatselijke korfbalvereniging, Gewoon Gezond De Krim en Actief Bos. Dit is slechts een aantal van de vele verenigingen in het dorp, die zich inmiddels geconformeerd hebben aan het project.

Trainingen
Samen de schouders er onder zetten. Dat beogen ook jongerenwerker Emmelie Luiken en sociaal werker Marjolein Oldenhuis van De Stuw, die een centrale rol spelen binnen Vreedzame Wijk De Krim. “We hebben inmiddels de eerste basistrainingen gehad en zetten in januari vol in op het vervolg. In de basis weten we allemaal hoe we met elkaar om zouden moeten gaan, maar feit is dat iedereen problemen anders oplost. Een voetbaltrainer lost een conflict bijvoorbeeld anders op dan een schoolmeester. Dat is heel normaal, maar mooier en duidelijker zou zijn als iedereen problemen op dezelfde manier oppakt. Daar streven we dan ook naar met de inzet van Vreedzame Wijk. En ja, het is een project dat een lange adem nodig heeft, maar ook een project met een prachtig doel: meer saamhorigheid en een betere leefbaarheid voor jong en oud.”

Positieve impact
“We zien het nu al gebeuren. Het project komt echt tot leven. Allemaal vanuit dezelfde gedachtegang aan het werk en dat is prachtig om te zien,” meent Ilona. Ook sociaal werker Marjolein ziet de positieve impact van het project al. “Mensen zijn blij dat er aandacht is voor het verbeteren van de leefbaarheid en iedereen is van goede wil om zijn steentje aan de Vreedzame Wijk bij te dragen. Als medewerkers van De Stuw proberen we vooral de verbinding in het dorp te leggen en te benadrukken dat iedereen erbij hoort en er mag zijn. Als iedereen daar van doordrongen is en daar naar handelt, dan wordt de wijk vanzelf vreedzamer. Het wordt dan nog mooier en fijner wonen en werken in De Krim dan het nu al is. Een prachtig dorp met een onnoemelijk rijk arbeids- en verenigingsleven, waar het meer dan goed toeven is.”