Nieuws

Handwerkverkoopdag

De handwerkverkoopdag d.d. 20 november 2021, georganiseerd in de Buurtkamer, Burgemeester Bramerstraat 92 in Hardenberg is helaas afgelast. Wegens organisatorische omstandigheden zal het geen doorgang kunnen vinden op deze datum. Er wordt gekeken naar opties in het voorjaar mits de maatregelen dit toelagen. Te zijner tijd volgen hier berichten over.